fbpx

Privacyverklaring Autobedrijf Leidsche Rijn

Autobedrijf Leidsche Rijn is gevestigd in Utrecht en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Autobedrijf Leidsche Rijn
Fermiweg 105
3542 CC Utrecht
Tel. 030 -241 0333
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nr. 57452377

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Autobedrijf Leidsche Rijn Autobedrijf Leidsche Rijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• IP-adres
• Kenteken
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Autobedrijf Leidsche Rijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van onze diensten en betaling
• Je te informeren over onze diensten
• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Autobedrijf Leidsche Rijn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producent en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
• Autobedrijf Leidsche Rijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Autobedrijf Leidsche Rijn verstrekt jouw gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autobedrijf Leidsche Rijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Autobedrijf Leidsche Rijn jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming door middel van de cookie verklaring. Autobedrijf Leidsche Rijn maakt gebruik van de volgende verwerkers: Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website Facebook Advertenties: om mensen kennis te laten maken met de website en gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Autobedrijf Leidsche Rijn maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Autobedrijf Leidsche Rijn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeur instellingen behouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

COOKIE INSTELLINGEN IN JE BROWSER
In jouw browser of op jouw apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee jij kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als jij het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Autobedrijf Leidsche Rijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: persoonsgegevens ( naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Belastingdienst

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics
Bewaartermijn: 26 maanden
Reden: Voor website-statistieken Statische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Reden: Effectiviteit van advertenties meten ( het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt) en vergelijken met eerdere resultaten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autobedrijf Leidsche Rijn en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jouw waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jou toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jou pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Autobedrijf Leidsche Rijn wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Autobedrijf Leidsche Rijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onder andere onze website beveiligd met een SSL certificaat en waar gebruik gemaakt wordt van formulieren zijn captcha’s toegevoegd op de invulformulieren. Organisatorische maatregelen Autobedrijf Leidsche Rijn heeft passende maatregelen genomen op organisatorisch gebied. Zo is het pand waar Autobedrijf Leidsche Rijn gevestigd is, beveiligd met een alarmcode. De computers die gebruikt worden, zijn voorzien van antivirus software en een password en backups van de software worden extern bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

24/7 pechhulp


VHD Alarmcentrale: 0031(0)570783517

Autobedrijf Leidsche Rijn


Fermiweg 105
3542 CC Utrecht
Tijdens openingstijden  030 241 03 33
Mobiel:  06-13017107

Online afspraak maken


Copyright 2019 Autobedrijf Leidsche Rijn - Privacyverklaring